:

Bilir Gümrük Sosyal Medyada

Sizler için çalışan profesyonel bir ekibiz.

İhracat Gümrükleme

  • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmalarının yapılması,
  • Eşyanın türüne göre ihracatçı firmayı ilgili ihracatçı birliklerine üye yapmak, 
  • İhraç Faturasının düzenlenmesi, Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  • İhraç edilecek eşyanın vesaiklerinin İhracatçı firmadan alınması
  • Sağlık sertifikası ve Kontrol belgesi alımları, A.TR, EUR-1,FORM A ,Menşe Şahadetnamesi gibi Dış Ticaret Belgelerinin Ticaret Odası tasdikleri, ülke durumuna göre vesaiklerin konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması,
  • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve ihracat operasyon işlemlerinin tamamlanması,
  • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi, 
  • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi, 
  • Dahilde İşleme, Hariçte İşleme ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi, 
  • Düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,